سردرد‌های خطرناک چه ویژگی‌هایی دارند و راه درمان آن ها چیست؟